Expectation

อยากให้เด็กๆสนุก มีทัศนคติที่ดีกับการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันนี้เริ่มที่การสร้างเกมส์ เริ่มเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสายพันธ์ใหม่ ก้าวเล็กๆ ทีละก้าวกับวิชาแห่งโลกอนาคต

Scratch Animation Contest

Coco Code Club ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นถึงความสามารถของน้อง ๆ
ที่กำลังเรียน Coding จึงจัดประกวด Animation โดยใช้ Scratch เพื่อให้น้อง ๆ
ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนไปมาใช้ในการทำชิ้นงานเพื่อเผยแพร่
ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่น้อง ๆ จะได้ฝึกฝนฝีมือ Coding และ นำผลงาน
ออกสู่สายตาผู้ชมทั่วไป

เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ที่ใกล้จะมาถึงนี้ Coco Code Club ขอเชิญน้อง ๆ ทุกคนทั้งนักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Animation
โดยมีธีม (Theme) วันแห่งความรัก หรือ  Valentine’s Day – Love is all around. 

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบใด ๆ อาทิรักพ่อแม่ รักเพื่อนๆ รักสัตว์เลี้ยง
รักสิ่งแวดล้อม หรือ รักษ์โลก หรือ ความรักในรูปแบบอื่นใด ก็ได้

Learning Plans

Coding ทักษะแห่งโลกอนาคตที่พ่อแม่สามารถเตรียมพร้อมให้ลูกๆ ได้ตั้งแต่วันนี้


Routine Pass

เรียน 3 ช.ม. ต่อสัปดาห์
แผนการเรียนแบบปกติ

1,800 บาท/เดือน


Intensive Pass

เรียน 4.5 - 6 ช.ม. ต่อสัปดาห์
แผนการเรียนแบบเร่งรัดความก้าวหน้า

2,600 บาท/เดือน


Camp Pass

เรียน 2 - 5 วัน ต่อครั้ง
แผนการเรียนแบบเร่งรัดความก้าวหน้า
ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมและอุปกรณ์

Learning Steps

ที่นี่ ที่ Coco Code Club เราสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะสร้างเกมส์หรือแอพฯขึ้นมาเอง ทำให้เด็ก ๆ อยากที่จะเรียนรู้และเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
ScratchJR

Age: 5 - 7 ปี


เริ่มต้นสร้างทักษะโค้ดดิ้งสำหรับเด็กเล็กได้ง่ายๆ ด้วย ScratchJr ที่ช่วยพัฒนาการคิดเชิงระบบไปพร้อม ๆ กับความสนุกและการเสริมสร้างจินตนาการ

Scratch & Micro:bit

Age: 8 - 13 ปีพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งด้วย Scratch & Micro:bit ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากไอเดีย แปลงร่างไอเดียในหัวเป็นชิ้นงาน แปลงจินตนาการเป็นโปรแกรมเกมส์และเรื่องราวแอนิเมชั่นที่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้ร่วมสนุกกัน และฝึกวิเคราะห์ปัญหาและหาคำตอบอย่างเป็นระบบจนเป็นผลงานที่สมบูรณ์

App Inventor & Robotics

Age: 9-14 ปีใช้ App Inventor ในการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอปเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงได้ (Real-world) และเรียนรู้ในการแก้ไขและทดสอบการใช้งานโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานจริง และ เสริมด้วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ (Robotics coding)

Python

Age: 10 - 18 ปีเรียน Python ภาษาโปรแกรมระดับสูง (High-level programming) ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยโปรแกรมเมอร์ทั่วโลก และเป็นภาษาที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียน Text-based programming เพราะมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาโปรแกรมอื่นๆ

My First Startup
Program

Age: 10 - 18 ปีสร้างเด็กๆ ให้เป็นผู้ประกอบการ โดยบ่มเพาะและทดสอบไอเดีย สั่งสมพลังความรู้ความสามารถ และความกล้าในการสร้างธุรกิจตามความฝันหรือริเริ่มกิจการเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมโดยบูรณาการฐานความรู้ Coding กับกิจกรรมที่สนใจ

วันนี้เริ่มที่การสร้างเกมส์ เริ่มเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสายพันธ์ใหม่ ก้าวเล็กๆ ทีละก้าว
กับวิชาแห่งโลกอนาคต มาสร้างทักษะแห่งโลกอนาคตให้ลูกๆ ด้วยกันนะครับ

Coco Code Club

Can be conveniently contacted by

Event Photos

Video

Contact Us

Get Direction

99/20 ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

Phone No:

080-536-9201 (แอดมินฝ้าย)

Email:

cococodeclub@gmail.com

Our Team

Scroll to top