วิธีการใช้งานโปรแกรม ZOOM

1. ผู้สอนจะส่ง ลิ้งค์ URL มา ให้พร้อมกับรหัสของห้อง สอนออน์ไลน์
2. Click ปุ่ม Join with Computer Audio
3. กรอก Password ที่ได้รับจาก CocoCodeClub
4. จะได้โปรแกรมหน้าตาแบบนี้ขึ้นมา
5. กดปุ่ม สีเขียวเพื่อ share screen
6. เลือกหน้าจอ scratch กดปุ่ม share
7. ผู้สอนสามารถมองเห็นหน้าจอของเรียนได้
8. หน้าจอโปรแกรมให้ผู้สอนสามารถ ควบคุมเมาส์ของผู้เรียนได้
9. สามารถแชทถามผู้สอนได้ โดยการกดปุ่มแชท และทางไมโครโฟน
10. กดปุ่ม Leave Meeting เมื่อเรียนเสร็จแล้ว
Scroll to top