ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

1. เข้า Google พิมพ์ ว่า zoom meetings
2. หาคำว่า Zoom: Video Conferencing, Web Conferencing

แล้ว Click ที่ Download
3. Click ที่ Download สีฟ้า
4. กดปุ่ม Install anyway
5. รอจนกว่าจะติดตั้งสำเร็จ
6. Click Join a Meeting
Scroll to top